Skip to main content

Frågor och svar om Sahel krisen

För tredje gången under ett årtionde är det torka i Sahelområdet i Afrika och miljontals människor hotas av att drabbas av hunger. Hur överlever människor i dessa situationer och vad gör vi för att hjälpa dem? Här är svaren på åtta frågor om situationen i Sahelområdet.

1. Varför går människor hungriga i Sahel?
Regnperioden inträffar bara en gång om året i Sahelområdet i Afrika och förra året kom regnen oregelbundet och sent. Detta kan innebära en katastrof i denna del av världen, där de flesta lever på vad de kan odla. När regnen inte kommer i tid kan konsekvenserna bli dåliga skördar, djur som dör, vilket kan leda till att människor går hungriga.
 
2. Vilka länder har drabbats av torkan? 
Torkan har drabbat ett stort område som täcker delar av Tchad, Niger, Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Kamerun och norra Nigeria.
 
3. Förutom torka, vilka andra faktorer har lett till livsmedelskrisen i Sahel?
Dåliga skördar i år har drivit upp priserna på mat i en tid på året när de oftast är billigare. Höga bränslekostnader och skadedjursangrepp har också inverkat till livsmedelskrisen.
 
4. Hur överlever småbönder när de inte kan odla tillräckligt med mat?
Under svåra tider, säljer ofta familjerna mark eller djur för att köpa mat. Det kallas "negativ överlevnads strategi", eftersom det gör människor fattigare och mer benägna att gå hungriga på lång sikt. När de får slut på saker att sälja, har familjerna inget annat val än att flytta till städerna eller utomlands för att söka arbete.
 
5. Är torka vanlig i Sahelområdet?
Ja, och det blir allt vanligare med klimatförändringarna. Det är nu den tredje torkan som drabbar Sahelområdet på mindre än ett årtionde. Särskilt i Niger, har många familjer ännu inte återhämtat sig helt från den sista torkan under 2010 och de har därför ännu mindre att falla tillbaka på nu än de hade då. 
 
6. Hur skiljer sig situationen i Sahel i år från torkan förr?
Torkan under 2005 och 2010 drabbade mest Niger och delar av Tchad, matkrisen i år sprider sig över hela regionen från Tchad i öster hela vägen till Atlanten. Dessutom är livsmedelspriserna i regionen mycket högre än de var under 2010.
 
7. Om denna kris är annorlunda, hur agerar WFP på förändringarna?
I länder som Niger, där livsmedelsmarknaden fungerar, ger WFP hungriga människor kuponger och kontanter som de kan använda för att köpa mat på de lokala marknaderna. Detta hjälper den lokala ekonomin och ger människorna en större variation på vilken mat som de kan välja. WFP kommer också att köpa in mycket livsmedel som distribueras från länder nära Sahelområdet, detta minskar på tiden det tar för att nå ut till de människor som behöver det.
 
8. Hur kan vi förebygga torka i Sahelområdet så att livsmedelskriser inte uppstår i framtiden?
Sahel är ett relativt ofruktbart område benäget för torka och ändå är de flesta människor som bor där beroende av regnet för jordbruket. Att undervisa människorna att samla regnvatten i dammar och att odla grödor som tål torka bättre, är ett sätt att hjälpa dem i tider av torrt väder. Ett annat sätt att minska hungern är genom spannmålsmagasin, där familjer kan ”låna” spannmål under dåliga tider och sedan "ersätta” spannmålet vid nästa skörd.