Skip to main content

Under det senaste decenniet har FN:s World Food Programme (WFP) ökat användningen av kontantbaserad assistans som ett sätt att hjälpa de mest utsatta. Under 2017 gav WFP kontantbaserad assistans till ett värde av cirka 11,4 miljarder svenska koronor– en ökning från 7,7 miljarder under 2016. Kontantbaserad assistans motsvarar nu 30 procent utav WFP:s hela portfolio. Där marknaden fungerar och de lokala förhållandena tillåter är kontantbaserad assistans ett effektivt verktyg för att accelerera arbetet med att avskaffa hunger och nå de globala målen innan 2030. Kontantbaserad assistans reducerar kostnaderna samtidigt som de maximerar det antalet människor som kan nås. 

Kontantbaserad assistans är en del av en integrerad lösning som möjliggör för WFP att agera snabbare på de behov som människorna WFP hjälper har. Det ger oss en ökad flexibilitet jämfört med traditionell livsmedelsassistans. Det är nu enklare för WFP att gå från kontanter till livsmedelsassistans och tillbaka igen. Vilken metod som väljs beror på den lokala kontexten. Kontantbaserad assistans finns i alla dess former – från traditionella sedlar till matkuponger, bankkort eller mobila betalningslösningar. WFP är i framkant när det kommer till teknologiska utvecklingar och letar hela tiden efter nya sätt att arbeta på. Med stöd från WFP:s innovations accelerator testas nu tekniken bakom Bitcoin – blockkedjan – för att distribuera pengar till syriska flyktingar i flyktinglägret Azraq i Jordanien. 

Fördelarna med kontantbaserad assistans, vilken form de än må vara är många. Om de används i rätt kontext kan de stärka människor till att göra val i vad de ska äta. Det kan leda till mer diversifierade dieter och förbättrad nutrition. De kan öka tillgången till livsmedel och hjälpa till att minska behovet av att vända sig till extrema överlevnadsstrategier som att sälja värdefulla produktionstillgångar för att köpa mat.

Utöver dessa effekter bidrar kontantbaserad assistans till de lokala ekonomierna. Genom att möjliggöra för människor att köpa maten lokalt stärker vi lokala marknader och uppmuntrar jordbrukare till ett mer effektivt jordbruk för att stärka den nationella kapaciteten även i krissituationer. Nyligen gjorda studier visar att 1 amerikansk dollar som ges till en flykting eller en utsatt blir till 2 dollar i den lokala ekonomin. Mellan 2012 och 2016 injicerade WFP:s kontantbaserade assistans omkring 2 miljarder amerikanska dollar i Turkiet, Libanon, Irak, Jordanien, Egypten och Syrien som en del utav insatserna kring den syriska krisen.

Kontantbaserad assistans kan också integreras i ett bredare socialt skyddsnät. Framförallt i de länder där det inte finns sociala skyddsnät eller om de är svaga. Att rulla ut WFP:s kontantbaserade assistans kan stötta deras skapande eller stärka de redan existerande skyddsnäten. Ett exempel på när WFP:s kontantbaserade assistans var instrumental för stärkandet av de nationella skyddsnäten var under jordbävningen i Ecuador 2016 och de efterföljande insatserna. 

19,2 miljoner
människor fick hjälp via kontantbaserade överföringar under 2017
12,5 miljarder kronor
fördes över av WFP i 61 länder och 98 insatser under 2017
30%
av WFP:s livsmedelsassistans-portfolio tillhandahålls i kontantbaserad assistans