Skip to main content

Från början av den syriska krisen 2011 har WFP funnits vid frontlinjen för att göra vad som krävs för att leverera mat till miljontals behövande.

I Syrien använder WFP varje månad över 4 600 lastbilar för att leverera katastrof-livsmedelsassistans till 900 distributionspunkter i alla de 14 regionerna. I belägrade och svårtillgängliga områden där regelbundna leveranser inte är möjliga och de humanitära behoven är extremt stora använder WFP kreativa lösningar, inklusive gränsöverskridande konvojer tillsammans med andra aktörer, samt luftlandsättningar från hög höjd.  WFP genomför också gränsöverskridande leveranser från Jordanien och Turkiet för att leverera livsmedelsassistans till områden styrda av oppositionen i norra och södra Syrien. WFP arbetar med över 50 lokala och internationella partners, och distribuerar mat till 3 miljoner människor varje månad.

Men kontinuerliga strider har tvingat nära 5 miljoner människor att fly över den syriska gränsen på jakt efter säkerhet på annat håll. Livet utanför Syrien har drivit många flyktingfamiljer till extrem fattigdom, vilket gör att de inte kan sätta mat på bordet eller låta sina barn gå i skolan. Några av de mest sårbara flyktingarna tar till extrema åtgärder för att överleva, inklusive att återvända till Syrien eller att lämna värdlandet för andra platser.

WFP stöder nästan 1,6 miljoner av de mest utsatta syriska flyktingarna som söker skydd i Libanon, Jordanien, Turkiet, Egypten och Irak. Genom sitt kupongprogram hjälper WFP familjer att köpa mat som de själva väljer från lokala butiker, inklusive färskvaror, mejeriprodukter, kött och kyckling.

Genom dessa program har WFP injicerat över 45 miljarder svenska kronor i de omkringliggande ländernas ekonomier. Som det största humanitära matkupongprogrammet i världen, stärker det lokala marknader, skapar arbetstillfällen och ökar efterfrågan på lokala produkter.

3 miljoner
människor i Syrien får hjälp av WFP varje månad
1,5 miljoner
Syriska flyktingar utomlands får WFP-hjälp varje månad
1,2 miljarder
svenska kronor behövs fram tills mars 2019

Vad FN:s World Food Programme gör i Syrien och för syriska flyktingar

 • Livsmedelsassistans

  Varje månad tillhandahåller WFP familjematransoner till över 4 miljoner fördrivna och konfliktdrabbade människor i hela Syrien. Varje ranson är tillräcklig för att mätta en familj på fem personer. I grannländerna bistår WFP syriska flyktingar och utsatta värdsamhällen med elektroniska kuponger.
 • Motståndskraft och försörjning

  Inom Syrien stöder WFP aktiviteter för att rehabilitera bagerier, återställa och förbättra biodling, främja lokal produktion av specialiserade berikade livsmedel och skapa jobbmöjligheter i förpacknings- och lagerlokaler för WFP:s verksamhet. På andra platser omfattar aktiviteterna småskaliga försörjningar och WFP:s Cash for Assets-program (CFA) i Libanon och utbildning i Jordanien.
 • Skolmåltider

  WFP stödjer syriska barns utbildning, genom att tillhandahålla näringsrika mellanmål i nästan 900 skolor i hela Syrien, liksom genom skolmåltidsinitiativ i Egypten, Jordanien och Libanon.
 • Nutrition

  Inom Syrien bekämpar WFP felnäring genom att tillhandahålla näringsstöd till små barn, gravida kvinnor och ammande mödrar.
Finansieringsbehov 

WFP kämpar för att möta de akuta livsmedelsbehoven hos mer än fem miljoner fördrivna människor i Syrien och i grannländerna varje månad. På grund av finansieringsbrist i Syrien har WFP redan tvingats att minska kalorierna i matkorgarna. På grund av 2-3 månaders upphandlingstid för att råvarorna ska kunna distribueras i landet, behöver WFP omedelbart ytterligare finansiering för att undvika att behöva ta till allvarliga åtgärder, till exempel att minska antalet stödmottagare. 

Hur kan du hjälpa till?

Stöd WFP idag och se till att livsnödvändig mat når de familjer som behöver den som mest.