Skip to main content

Bristen på omedelbart och obehindrat humanitärt tillträde till de människor som är i akut behov av livsmedelsassistans, samt bristen på finansiering, innebär att miljoner människor i Jemen lever på gränsen till svält.

Den nuvarande hungersnivån i Jemen har aldrig tidigare skådats och orsakar stort lidande för miljontals människor. Nu lever 17,8 miljoner människor i landet med en otrygg livsmedelsförsörjning, vilket betyder att de inte har tillräckligt med mat. Av dessa lever 8 miljoner - nästan en av fyra - med en allvarligt otryggad livsmedelsförsörjning och är helt beroende av extern assistans. Graden av felnäring för barn är en av de högsta i världen.

Nutritionsläget fortsätter att försämras. En nyligen genomförd undersökning visade att nästan en tredjedel av familjerna har brister i sitt intag. De konsumerar knappt några baljväxter, grönsaker, frukt, mejeriprodukter eller kött. Mer än 3 miljoner gravida och ammande kvinnor samt barn under 5 år behöver stöd för att förhindra eller bota felnäring.

Mer än hälften av alla familjer köper mat på kredit, vilket innebär en ökning med nästan 50 procent jämfört med före krisen. Sedan september 2016 har alla löneutbetalningar för anställda inom den offentliga sektorn avbrutits. Det drabbar nästan 30 procent av den jemenitiska befolkningen som är beroende av statliga löner och pensioner.

Den humanitära situationen i Jemen är extremt allvarlig. Ett kort avbrott i leveranskedjorna för livsmedel, bränsle och mediciner kan leda till att miljontals människor svälter ihjäl. Humanitära organisationer måste kunna röra sig fritt och säkert för att nå alla de människor i behov av akut hjälp och för att avvärja en svältkatastrof. 

17,8 miljoner
människor lever med en otrygg livsmedelsförsörjning
3 miljoner
kvinnor och barn under 5 år behöver näringsstöd
1 miljard svenska kronor
behövs för att WFP ska kunna tillhandahålla livsmedelsassistans och näringsstöd under de närmsta 6 månaderna

Vad FN:s livsmedelsprogram gör i krisen i Jemen

  • Livsmedelsassistans

    I oktober 2017 gav WFP livsmedelsassistans till mer än 7.3 miljoner människor som lider av den extrema bristen på mat. WFP har dubblerat det antal människor som får hjälpen från 3.5 miljoner i januari. Men på grund av brist på donationer får endast hälften av dessa fulla ransoner
  • Logistik

    Som den ledande organisationen för sammarbetsgruppen inom logistik - logistic cluster - är WFP en väsentlig del för att ge flyg-, fartygs- och markservice till andra organisationer för att bekämpa hunger och epidemier som kolera. I januari 2018 kunde WFP leverera fyra lyftkranar till hamnen i Hodeidah som betaldes av den amerikanska regeringen. Lyftkranarna ökar hamnens effektivitet, runt 70% av all import till det konflikt drabbade landet kommer via denna hamn.
  • FN:s humanitära flygservice (UNHAS)

    Vägarna i Jemen har skadats hårt i konflikten, och i många av de värst drabbade områdena är vägarna fortfarande stängde vilket gör det svårt för humanitära arbetare att ta sig fram. Det WFP styrda UNHAS flyger tre flighter i veckan mellan Djibouti och Sanaa för humanitär personal.

Finansieringsbehov

WFP ger livsmedelsassistans till de allra mest utsatta i den kris som nu är en av världens största hungerskatastrofer. Under 2018 har WFP som mål att nå 8 miljoner människor med livsmedels och nutritionsassistans i fulla ransoner.

Trots bidrag från från givare och en stor donationer från USA är behoven fortfarande stora. WFP behöver 1 miljard svenska kronor under de närmsta 6 månaderna.

Hur kan du hjälpa?

Hjälp WFP rädda liv under katastrofer. Just nu är familjer som lider av hunger i länder som Jemen helt beroende av livsmedelsassistans ifrån WFP. Men finansiering räcker inte till.