Skip to main content

Regeringar är WFP: s huvudsakliga partners.  Organet konsulterar nationella och lokala myndigheter i varje steg av planeringsprocessen.

Programmet kan i sig självt tillhandahålla livsmedelsassistansen och i vissa fall den tekniska och logistiska kompetensen, men projekten kräver alltid fullt stöd och engagemang från enskilda regeringar. I slutändan är det den nationella regeringen som måste begära stöd från WFP i katastrof- eller utvecklingsprojekt, vilket gör att programmets arbete måste passa in i den nationella situationen.

I de flesta fall konsulterar dock regeringar WFP: s nationella kontor innan de utarbetar planer för att förebygga katastrofer eller begär utvecklingsstöd.

När WFP: s inblandning i ett projekt avslutas vidtar WFP åtgärder för att säkerställa att nationella regeringar gör sitt yttersta för att fullfölja projektets mål.

Endast under exceptionella omständigheter, som en komplex kris när de nationella myndigheterna kan ha förlorat kontrollen över sitt territorium, kan WFP bistå med hjälp utan en begäran från regeringen, och då endast på FN: s generalsekreterares särskilda begäran.