Skip to main content

Livsmedelsförsörjningen i Sydsudan har nått de mest otrygga nivåerna sedan självständigheten år 2011. 

Svälten har avtagit efter en väsentlig ökning av humanitära insatser. Situationen är dock fortfarande extremt allvarlig i hela landet. Antalet människor som kämpar för att finna tillräckligt med mat varje dag har ökat till 6 miljoner.

Sammanlagt lever 45 000 personer i de tidigare delstaterna Unity och Jonglei fortfarande under katastrofala förhållanden och står inför svält om den humanitära assistansen inte upprätthålls.

Medan många givare har svarat generöst behöver WFP fortfarande 1,1 miljarder SEK för att tillhandahålla livsmedels- och näringsassistans från augusti 2017 till och med januari 2018.

4 miljoner
människor blev hjälpta av WFP år 2016
1,83 miljoner
människor har drivits på flykt på grund av konflikter i Sydsudan
1,3 miljoner
flyktingar från Sydsudan finns i grannländerna sedan 2013

Vad FN:s livsmedelsprogram gör för att svara på krisen i Sydsudan

 • Livsmedelsassistans

  WFP och dess partners har fortsatt att sätta in snabbinsats-team, och har utnyttjat möjligheter för att nå människor i nöd. Sedan mekanismen för integrerade snabbinsatser (IRRM) lanserades har team utplacerats för mer än 400 uppdrag på svårtillgängliga platser i Sydsudan. Genom dessa gemensamma katastrofteam når WFP 500 000 personer per månad i områden som endast är tillgängliga med flyg.
 • Kontantbaserade överföringar

  I över ett år har WFP använt kontantbaserade överföringar för att låta människor köpa mat som de själva har valt från lokala handlare, och för att stärka lokalekonomin. Vi började tillhandahålla pengar till fördrivna människor i läger för skydd av civila (PoCs) och Mingkaman-bosättningen. År 2016 utvidgade vi dessa kupongsystem till Bahr el Ghazal-regionerna.
 • Skolmåltider

  Skolmåltider stöder en hälsosam och produktiv inlärningsmiljö för barn. Där WFP har tillhandahållit skolmåltider i Sydsudan har inskrivnings- och närvaronivåerna i genomsnitt ökat från 40 till 93 procent för pojkar och mellan 30 och 86 procent för flickor. WFP strävar efter att kunna hjälpa mer än 200 000 barn genom skolmåltider plus en speciell ranson att ta hem, för att uppmuntra flickor att delta i undervisningen.
 • Näring

  WFP och UNICEF har fortsatt sitt framgångsrika partnerskap för att intensifiera näringsinsatser i Sydsudan. WFP har tillhandahållit behandling av felnärda barn, gravida kvinnor och ammande mödrar, förutom att utbilda frivilliga i samhället om näring. Vi fortsätter att stödja uppsökningsinsatser genom mer än 12 000 näringsvolontärer i hela Sydsudan.