Skip to main content

I delstaterna Borno, Yobe och Adamawa i nordöstra Nigeria påverkar Boko Harams våld livet och försörjningsmöjligheterna för miljontals människor. Över fem miljoner människor står inför hunger och 450 000 barn är allvarligt felnärda. Våld och osäkerhet orsakar massförflyttningar, med 1,62 miljoner människor boende i läger eller värdsamhällen inom Nigeria och tiotusentals som söker tillflykt i grannländerna, inklusive Kamerun, Tchad och Niger. Många av dem som lämnade landet återvänder nu, de behöver mat och skydd.

Under de senaste månaderna har gemensamma ansträngningar från den nigerianska regeringen och det humanitära samfundet, inklusive FN:s livsmedelsprogram (WFP) lyckats avvärja en svält och stabilisera osäkra situationer. Men de humanitära behoven väntas förbli höga även under 2018 och det kommer fortfarande att behövas finansiering för att stödja katastrofinsatser samt långsiktiga återhämtnings- och utvecklingsprogram.

5,2 miljoner
människor står inför hunger i nordöstra Nigeria
1,62 miljoner
människor är internflyktingar i delstaterna Borno, Yobe och Adawama
7 miljoner
människor behöver livsmedelsassistans i Nigeria, Kamerun, Tchad och Niger

Vad FN:s livsmedelsprogram gör för att svara på krisen i Nigeria

  • Livsmedelsassistans

    Under 2017 har WFP distribuerat kontant- och livsmedelsassistans (inklusive mobiltelefonbaserade överföringar) till mer än en miljon människor varje månad i Yobe, Adamawa och Borno, de delstater som har drabbats hårdast av krisen. De som fick hjälp inkluderade internflyktingar som bor i läger eller värdsamhällen, liksom sårbara medlemmar i värdsamhällen och människor som återvänder hem efter flera månaders liv på flykt.
  • FN:s humanitära flygservice (UNHAS)

    WFP tillhandahåller säker och tillförlitlig lufttransport till den humanitära gemenskapen i Kamerun, Tchad, Niger och Nigeria. Detta inkluderar användningen av helikoptrar för att frakta viktigt understöd såsom personal, läkemedel, vacciner, färdiga, specialiserade och näringsrika livsmedel till svårtillgängliga, isolerade områden.