Skip to main content

Medan hungerkatastrofen i den konfliktdrabbade Kasai-regionen i Demokratiska republiken Kongo (DRK) snabbt fördjupas, saknar 3,2 miljoner människor – en fjärdedel av befolkningen – tillförlitlig tillgång till en tillräcklig mängd näringsrik mat.

I de värst drabbade samhällena lever nio av tio personer med en otrygg livsmedelsförsörjning och varannan person lever med en allvarligt försämrad livsmedelsförsörjning.  Indexet Global Acute Malnutrition visar attnivåerna för akut felnäring hos barn under fem år har stigit till 14 procent, långt över 10-procentsgränsen för katastrofläge.

Sedan konflikten utbröt i augusti 2016 har uppskattningsvis 1,4 miljoner människor fördrivits inom regionen eller har flytt till grannlandet Angola.

De flesta internflyktingfamiljerna har nu missat två planteringssäsonger i rad. Många av de mest utsatta äter nu knappt mer än en måltid om dagen, som oftast består av bara kassavarot- och blad, en måltid som inte innehåller tillräckligt med protein, vitaminer och mineraler. De människor som fördrivits har tagit till överlevnadsåtgärder såsom tiggeri, prostitution och fått äta de frön som avsetts för att planteras.

3,2 miljoner
människor lever med allvarlig livsmedelsosäkerhet
14 %
Global akut felnäringsnivå
135 miljoner USD
behövs för att tillhandahålla bistånd till mitten av 2018

Vad FN:s livsmedelsprogram gör för att svara på krisen i Kasai

  • Livsmedelsassistans

    WFP tillhandahåller fullranson-livsmedelsdistribution (spannmål, baljväxter, vegetabilisk olja och salt) till prioriterade familjer som identifierats såsom särskilt utsatta.
  • Näring

    För att förhindra felnäring hos små barn, gravida och ammande distribuerar WFP specialiserade, näringsrika livsmedel.