Skip to main content

Bristen på omedelbart och obehindrat humanitärt tillträde till de människor som är i akut behov av livsmedelsassistans, samt bristen på finansiering, innebär att miljoner människor i Jemen lever på gränsen till svält.

Den nuvarande hungersnivån i Jemen har aldrig tidigare skådats och orsakar stort lidande för miljontals människor. Nu lever 17 miljoner människor i landet med en otrygg livsmedelsförsörjning, vilket betyder att de inte har tillräckligt med mat. Av dessa lever 6,8 miljoner - nästan en av fyra - med en allvarligt otryggad livsmedelsförsörjning och är helt beroende av extern assistans. Graden av felnäring för barn är en av de högsta i världen.

Näringsläget fortsätter att försämras. En nyligen genomförd undersökning visade att nästan en tredjedel av familjerna har brister i sitt intag. De konsumerar knappt några baljväxter, grönsaker, frukt, mejeriprodukter eller kött. Mer än 3 miljoner gravida och ammande kvinnor samt barn under 5 år behöver stöd för att förhindra eller bota felnäring.

Mer än hälften av alla familjer köper mat på kredit, vilket innebär en ökning med nästan 50 procent jämfört med före krisen. Sedan september 2016 har alla löneutbetalningar för anställda inom den offentliga sektorn avbrutits. Det drabbar nästan 30 procent av den jemenitiska befolkningen som är beroende av statliga löner och pensioner.

Humanitära organisationer måste kunna röra sig fritt och säkert för att nå alla de människor i behov av akut hjälp innan krisen förvärras.

17 miljoner
människor lever med en otrygg livsmedelsförsörjning
3 miljoner
kvinnor och barn under 5 år behöver näringsstöd
8 miljarder SEK
behövs för att WFP ska kunna tillhandahålla livsmedelsassistans och näringsstöd till 9 miljoner människor fram till mars 2018

Finansieringsbehov

I februari 2017 nådde WFP nästan 5,3 miljoner människor i 17 guvernement genom livsmedelsdistribution och kuponger som kan bytas ut mot mat i butiker. WFP beslöt att nå så många som möjligt med de rådande begränsade resurserna, trots att det innebar att man tvingades distribuera mindre ransoner.

Vårt mål är att öka vår verksamhet för att täcka 9 miljoner människor helt. Kravet på nettofinansiering för detta är 8 miljarder SEK fram till mars 2018.

Det tar fyra månader från det att WFP tar emot pengar tills maten når landet och hamnar i händerna på de familjer som behöver dem.

Hur kan du hjälpa?

Hjälp WFP rädda liv under katastrofer. Just nu är familjer som lider av hunger i länder som Jemen helt beroende av livsmedelsassistans ifrån WFP. Men finansiering räcker inte till.