Skip to main content

Att avskaffa hunger och utrota felnäring före 2030 – WFP:s mandat Globala målen för hållbar utveckling (Mål 2) – är FN:s livsmedelsprograms raison d’être. I en värld som snabbt förändras, förändras även utmaningarna som uppstår genom detta uppdrag och de verktyg och metoder som kan användas för att övervinna dem.

WFP stöder innovationer och har en beprövad historia där man har lett, genomfört och kartlagt nya idéer. Detta är inte begränsat till att anta ny teknik, utan inbegriper också olika sätt att utforma och genomföra program. Oavsett om det görs genom att använda mobiltelefoner för att samla in data från otillgängliga områden via SMS eller överföra pengar till personer som är på flykt, använda irisskanningteknik för att identifiera personer som är berättigade att få hjälp, främja lufttät förvaringsutrustning eller leda hydroponisk odlingsteknik för att förbättra försörjningen i flyktingsamhällen, strävar WFP ständigt efter att hitta allt effektivare sätt att se till att ingen går hungrig.

I detta sammanhang arbetar WFP med att ständigt förbättra redan antagna innovationer. Exempelvis testar WFP nu blockkedjeteknik som stöd för delar av sitt väletablerade program för överföring av pengar, vilket ger människor pengar till att köpa mat som de själva väljer.

För att upprätthålla dessa framåtblickande metoder håller WFP noga koll på den senaste utvecklingen och uppmuntrar proaktivt till innovativt tänkande hos sina anställda och andra, bland annat genom organisationens innovationsaccelerator i München, Tyskland. Lanserad 2016 och modellerad  efter den privata sektorns startup-acceleratorer, stöder WFP:s accelerator pilotprojekt och vidareutveckling av banbrytande lösningar för att hjälpa till att avskaffa hunger.

144,000
människor drar nytta av innovationer som stöds av WFP:s Accelerator
20
länder har pågående Accelerator-stödda innovationer
155
WFP-personal arbetar med innovationer