Skip to main content

Eftersom FN:s livsmedelsprogram (WFP) inte har någon oberoende finansieringskälla måste alla donationer, antingen i form av kontanter eller livsmedelsdistribution, åtföljas av de pengar som behövs för att flytta, hantera och övervaka WFP: s livsmedelsassistans. WFP: s finansiering kommer från: 

Regeringar

Regeringar är WFP: s främsta finansieringskälla. Organisationen får inga medel eller delar av FN-bedömda bidrag. I genomsnitt svarar över 60  regeringar för kostnaderna för WFP: s humanitära projekt och utvecklingsprojekt. Allt statligt stöd är helt frivilligt.  

Företag

Genom donationer kan enskilda företag ge ett viktigt bidrag till kampen mot hunger. Företagsdonationer i form av pengar, produkter eller tjänster kan hjälpa till att frigöra knappa resurser vilket hjälper WFP att mätta fler hungriga människor. Företagen gör i sin tur sina anställda, kunder och andra intressenter delaktiga i ett viktigt, livräddande uppdrag.  

Nyliga donationer från privata och ideella organ har inkluderat bistånd till flera katastrofinsatser, expertis för att förbättra WFP: s logistik- och insamlingsförmåga och nödvändiga pengar till skolmåltider.  Läs mer

Enskilda personer

Enskilda personer kan göra skillnad i de hungriga människornas liv. En privat donation kan ge:  

  • Matransoner i katastroflägen
  • Specialmat till hungriga barn i skolor .  
  • Livsmedelsincitament för att uppmuntra fattiga familjer att låta sina döttrar gå i  skolan.
  • Livsmedel som betalning till människor för att  bygga upp skolor, vägar och annan infrastruktur i kölvattnet av konflikter och naturkatastrofer. 

Enskilda personer kan också stödja WFP: s arbete på andra sätt.  Läs mer