Skip to main content

FN:s livsmedelsprogram (WFP) leds av en styrelse som består av 36 medlemsstater och tillhandahåller mellanstatligt stöd, ledning och övervakning av WFP:s verksamhet.

Organisationen leds av en verkställande direktör som utses gemensamt av FN:s generalsekreterare och generaldirektören för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Den verkställande direktören utses för en fast tidsperiod på fem år och ansvarar för organisationens administration samt genomförandet av dess program, projekt och andra aktiviteter. Posten innehas för närvarande av David Beasley som tillsattes 2017.

WFP har även en vice verkställande direktör och tre biträdande verkställande direktörer som alla har sina specifika arbetsområden.

Organisationens inriktning beskrivs i en strategisk plan, som förnyas vart fjärde år. Den strategiska planen för 2017–2021 anpassar WFP:s arbete till Agenda 2030, genom att fokusera på att utrota hunger och bidra till förnyade globala samarbeten för att förverkliga de globala målen.

WFP finansieras helt genom frivilliga bidrag. Huvudsakliga bidragsgivare är regeringar, men organisationen tar även emot bidrag från den privata sektorn och privatpersoner. 

Verkställande direktör

David Beasley

Högsta ledning

 • David Beasley - Verkställande direktör

  David Beasley David Beasley, tidigare guvernör i den amerikanska delstaten South Carolina, har mer än fyrtio års erfarenhet av arbete inom offentliga ämbeten och i näringslivet. Han har arbetat inom områden som spänner över politiska, religiösa och etniska gränser för att främja ekonomisk utveckling, utbildning, interreligiöst samarbete och humanitärt bistånd till de allra mest utsatta och då inte bara i USA utan över hela världen.
 • Amir Mahmoud Abdulla - Vice verkställande direktör

  Amir Mahmoud Abdulla blev vice verkställande direktör för FN:s livsmedelsprogram i mars 2009. Abdulla är för närvarande stationerad i Rom och leder genomförandet av den nya omstruktureringen som ska anpassa WFP:s strategi, programstruktur, finansiella förvaltning, planering, övervakning och rapportering för att uppnå de globala målen på nationell nivå. Utöver sina WFP-förpliktelser är han även vice ordförande i FN:s utvecklingsgrupp (UNDG), där han tillsattes i januari 2016.
 • Ramiro Armando De Oliveira Lopes Da Silva - Biträdande verkställande direktör

  Ramiro Armando de Oliveira Lopes da Silva är biträdande verkställande direktör för FN:s livsmedelsprogram. Innan Lopes da Silva utsågs till denna post, tjänstgjorde han för WFP som direktör för nödsituationer och vice operativ chef. Lopes da Silva påbörjade sin karriär i FN:s livsmedelsprogram 1985 som logistiksamordnare för livsmedelsbistånd under torkkatastrofen på Afrikas horn och i Sahel. Sedan dess har han haft ledande befattningsroller under insatser i flera olika länder, däribland Etiopien, Pakistan, Afghanistan, Irak, Angola och Sudan.
 • Manoj Juneja - Biträdande verkställande direktör

  Manoj Juneja blev finansdirektör och biträdande verkställande direktör för resursförvaltning på FN:s livsmedelsprogram i januari 2013. Innan han började på WFP, från och med juli 2011, tjänstgjorde han som vice generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Juneja började arbeta på FAO 1987, där han hade ledande befattningar som direktör för program-, budget- och utvärderingskontoret (2005-2007) och biträdande generaldirektör för företagstjänster, personalresurser och finansdepartementet (2008-2011).
 • Elisabeth Rasmusson - Biträdande verkställande direktör

  Elisabeth Rasmusson blev verkställande direktör för FN:s livsmedelsprograms avdelning för partnerskap, förvaltning och rådgivning i april 2013. I denna roll övervakar Rasmusson organisationens samarbetsaktiviteter med regeringar, icke-statliga organisationer, Rom-baserade FN-organisationer och den privata sektorn, samt våra kontor i Berlin, Bryssel, Köpenhamn, Dubai, London, Madrid, Paris, Seoul, Tokyo och Washington.
 • James Harvey - Personalchef

  James Harvey utsågs till personalchef för FN:s livsmedelsprogram i juni 2012. Posten uppgraderades till biträdande generalsekreterare i juni 2015. Han har nästan fyra årtiondens erfarenhet som jordbruksforskare, programansvarig, chef och rådgivare. Innan Jim anslöt sig till WFP var han brittisk ambassadör för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan i Rom (juni 2007 till juni 2012). I denna roll var han Storbritanniens representant för Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och ledamot i WFP:s styrelse.