Skip to main content

Väpnade konflikter, massflykt och katastrofer tar allt mer plats, men humanitär hjälp förblir en hörnsten i det globala styrsystemet. Under fem decennier har vi tillbringat vår tid med att bekämpa kriser, och tack vare detta så har FN:s Livsmedelsprogram (WFP) skaffat sig en omfattande kompetens och kapacitet inom försörjningskedjor, teknik och akut telekommunikation – ofta i de mest utmanande situationerna. Denna erfarenhet har gett WFP möjligheten att utvidga sin kapacitet, och vi kan nu också stödja akut-beredskap samt långsiktigt utvecklingsarbete, beroende på de lokala förhållanden.

Med tight finansiering och höga förväntningar på effektivitet, så läggs det allt större press på grupperna att samarbeta, samt att effektivisera sina processer och slå ihop sina resurser. WFP har ett nära samarbete med sina branschpartners, och gör sina tillgångar och funktioner tillgängliga för andra humanitära aktörer, så att de kan rädda fler liv snabbare och till en lägre kostnad för givaren och miljön..

Tack vare WFP:s globala efterfrågan på mat, varor och tjänster, så kan vi erbjuda konkurrenskraftiga marknadsräntor, snabb leverans och kostnadseffektivitet för våra partners.

På uppdrag från olika FN-organisationer, icke-statliga organisationer och andra statliga institutioner, så erbjuder WFP:

upphandling av livsmedel, förnödenheter och operativ utrustning,

specialtillverkad näringsrik mat för barn, vatten och sanitetsobjekt, mobila lager, fordon och räddnings- och telekomutrustning: dessa är några exempel på olika objekt som WFP kan upphandla åt sina partners.

Akutlagring och förberedelse:

WFP erbjuder förvaring av en mängd olika livsmedel och förnödenheter, från familjetält till matlagningsuppsättningar och annan operativ utrustning. Dessa kan förvaras i FN:s humanitära insats-depåer (UNHRD), WFP har ett nätverk bestående av sex strategiskt belägna globala hubbar i katastrofdrabbade områden, samt hundratals WFP-hanterade lager mitt bland de stora fälten. På begäran så kan WFP också erbjuda kylförvaring för temperaturkänsliga produkter såsom läkemedel.

Godstransporter

WFP samarbetar med lokala, regionala och globala nätverk av transportföretag som fraktar via land, hav och flyg. På detta sätt kan vi transportera livräddande mat och andra förnödenheter för våra egna projekt och även våra partners projekt.

Telekommunikation och IT-tjänster

På begäran från våra partners så kan WFP distribuera telekommunikation och IT-experter för att etablera vitala kontaktpunkter i områden som är svåra att nå, vilket gör det möjligt för biståndsarbetaren att ge viktigt stöd till de människor vi arbetar med.

Flygtransport

I mer än 15 länder så erbjuder WFP akut flygtrafik till biståndsarbetare så att de kan nå de områden som för närvarande inte kan nås på något annat sätt, antingen på grund av osäkerhet, brist på infrastruktur eller andra kommersiella anledningar inom luftfarten. Genom FN:s humanitära flygservice (UNHAS), så ger WFP humanitära aktörer en möjlighet att fortsätta stödja de många utsatta familjer och samhällen som fortfarande behöver hjälp.

Lagring och hantering

Som en fristående tjänst, eller som en del av ett servicepaket, så erbjuder WFP hantering och uthyrning av lokala företag och personal som kommer att se till att varorna förvaras korrekt i över 75 olika länder..

Teknikstöd

WFP har branschledande expertis inom humanitär teknik, som vi erbjuder till regeringar, icke-statliga organisationer och andra FN-organisationer på begäran. Dessa tjänster täcker tillgång till infrastruktur, såsom reparation av landningsbanor, bro-återuppbyggnad, infrastrukturs-beredskap och hållbara energilösningar.

Medicinskt välmående och logi-tjänster

Välbefinnandet hos vår humanitära personal är en förutsättning för att säkerställa att de vi tar hand om får den hjälp de behöver. Detta inkluderar WFP-organiserade kontrakt för vaccinationer samt fältbaserad personal, logi i WFP:s gästhus på fältet, och ett nytt sätt att frakta ergonomiska arbetsstationer till svåråtkomliga platser.

Slutligen, så leder WFP Logistics Cluster, Emergency Telecommunications Cluster (ETC), och delvis Food Security Cluster. Som en ledande agentur, så koordinerar WFP respons till en storskalig del av alla nödsituationer på uppdrag av de andra humanitära samfunden. Logistik Cluster och ETC underlättar tillgången till delad logistik och telekommunikationstjänster. Food Security Cluster samordnar livsmedelsförsörjning under en humanitär kris och tar itu med frågor såsom mattillgänglighet, tillgång och användning.

Mer än 450
lokala och internationella organisationer stöttades av WFP:s humanitära tjänster under 2016

2,6 miljarder SEK
budgeterades för att stötta katastrofinsatser gjorda av humanitära partners under 2016
50 special insatser möjliggjordes under 2016
De innefattar tjänster som logistikförstärkning, UNHAS samt stöd till grupperna inom logistik, nödtelefoni och livsmedelsförsörjning

Tjänster som görs av WFP åt andra FN-organ, NGOs och statliga institutioner

 • Upphandling av livsmedel, förnödenheter och operativ utrustning

  Exempel på saker som WFP kan upphandla till partners: Speciell näringsrik mat för barn, vatten och sanitetsobjekt, mobila lager, fordon och kristelekommunikationsutrustning.
 • Lager för krissituationer och förberedelse

  WFP erbjuder förvaring av en mängd olika livsmedel och förnödenheter. Allt från familjetält till matlagnings-set och annan operativ utrustning. Dessa kan förvaras i FN:s humanitära insats-depåer (UNHRD), WFP har också ett nätverk bestående av sex strategiskt belägna globala ’’hubbar’’ i katastrofdrabbade områden, samt hundratals lager i de länder där WFP arbetar. På begäran kan WFP också erbjuda kylförvaring för temperaturkänsliga produkter såsom läkemedel.
 • Godstransporter

  WFP samarbetar med lokala, regionala och globala nätverk av transportföretag. På detta sätt kan WFP transportera livsmedel och andra förnödenheter för egna projekt med även till partners projekt.
 • Telekommunikation och IT-tjänster

  På begäran från WFP:s humanitära partners kan WFP distribuera telekommunikation och bidra med IT-experter för att etablera vitala kommunikationskanaler i områden som är svåra att nå. Det möjliggör för de humanitära arbetarna att fortsätta det viktiga arbetet med att ge stöd till de människor vi arbetar med.
 • Flygtransport

  I mer än 15 länder erbjuder WFP flygtransport till biståndsarbetare för att de ska kunna nå de områden som för närvarande inte kan nås på något annat sätt, antingen på grund av osäkerhet, brist på infrastruktur eller icke existerande flygtrafik. Genom FN:s humanitära flygservice (UNHAS), ger WFP humanitära aktörer en möjlighet att fortsätta stödja de många utsatta familjer och samhällen som behöver hjälp.
 • Lagring och hantering

  Som en fristående tjänst eller som en del av ett servicepaket, hanterar WFP lager och anställer lokala företag samt personal för att säkra korrekt lagring och handlande av livsmedel och produkter för krissituationer i över 75 länder.
 • Teknikstöd

  WFP har branschledande expertis inom humanitär teknik, som vi erbjuder till regeringar, icke-statliga organisationer och andra FN-organisationer på begäran. Dessa tjänster innefattar en rad tjänster såsom tillgång till infrastruktur, reparation av landningsbanor, bro-återuppbyggnad, infrastruktur för krisförberedelse och hållbara energilösningar.
 • Medicinskt välmående och logi-tjänster

  Välbefinnandet hos humanitär personal är en förutsättning för att säkerställa att de WFP hjälper får den hjälp de behöver. Detta inkluderar WFP:s kontrakt för vaccinationer till fältbaserad personal, logi i WFP:s gästhus i de länder där vi arbetar och en ny metodologi för att få ergonomiska arbetsstationer även på de svåråtkomliga platserna.