Skip to main content

FN:s livsmedelsprogram (WFP), som varje år hjälper 80 miljoner människor i cirka 80 länder, är den ledande humanitära organisationen i världen som bekämpar hunger. WFP ger livsmedelsassistans i nödsituationer och arbetar för att stärka samhällens näringsintag och bygga upp motståndskraft.

Trots att det internationella samfundet har förbundit sig till att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och ett förbättrat näringsintag före år 2030har fortfarande en av nio människor i världen inte tillräckligt med mat. Livsmedel och livsmedelsrelaterad assistans är av central betydelse för att råda bot på hunger och fattigdom.

WFP har dagligen 5 000 lastbilar, 20 fartyg och 92 flygplan på väg för att leverera livsmedel och annan hjälp till de som är i störst behov. Varje år distribuerar WFP cirka 12,6 miljarder ransoner till en uppskattad genomsnittlig kostnad av ca 2,60 SEK per ranson. Dessa siffror ligger till grund för WFP:s enastående rykte om att vara en räddningsinstans som agerar snabbt och kraftfullt i de allra svåraste situationerna.

WFP:s arbete fokuserar på katastrofassistans, bistånd och återuppbyggnad, utvecklingsstöd samt särskilda stödåtgärder. Två tredjedelar av WFP:s arbete sker i konfliktdrabbade länder, där sannolikheten att befolkningen är undernärd är tre gånger större än i länder utan konflikter. 

 

I nödsituationer är det ofta WFP som är först på plats och ger livsmedelsbistånd till människor som är offer för krig, civila konflikter, torka, översvämningar, jordbävningar, orkaner, missväxt och naturkatastrofer. När nödläget upphör hjälper WFP människor att bygga upp sina sönderslagna liv och återställa sina försörjningsmöjligheter. Vi arbetar även med att stärka motståndskraften hos de människor och samhällen som har drabbats av långvariga kriser genom att länka in utvecklingsinsatser i vårt humanitära bistånd.

WFP:s utvecklingsprojekt fokuserar på näring, särskilt för mödrar och barn, genom att redan tidigt bekämpa undernäring via program som inriktar sig på de första 1000 dagarna, d.v.s. från befruktning till ett barns andra födelsedag och därefter via skolmåltider.

WFP är den största humanitära organisationen som genomför skolmåltidsprogram över hela världen och detta har de gjort i mer än 50 år. Varje år ger WFP skolmåltider till mellan 20 och 25 miljoner barn i 63 länder, ofta i de mest svårtillgängliga områdena.

WFP köper mer än 2 miljoner ton livsmedel varje år. Minst tre fjärdedelar av livsmedlen kommer från utvecklingsländer. Genom att köpa livsmedel som är producerade så nära som möjligt där de behövs kan vi spara tid och transportkostnader och hjälpa till med att stödja de lokala ekonomierna. WFP möter allt mer människors livsmedelsbehov med hjälp av kontantbaserade överföringar som gör det möjligt för människorna vi hjälper att själva välja och handla sina livsmedel lokalt.

WFP tillhandahåller även tjänster till hela den humanitära gemenskapen, bland annat lufttransporter av passagerare genom FN:s humanitära flygservice som flyger till mer än 250 platser över hela världen.

Under 2016 samlade WFP in ca 50 miljarder SEK (5,9 USD) enbart från frivilliga bidrag. WFP har mer än 14 000 anställda över hela världen, av vilka mer än 90 procent är stationerade i länder där organisationen erbjuder bistånd.

WFP styrs av36 styrelsemedlemmar. Organisationen arbetar i nära samarbete med sina två Rom-baserade systerorganisationer, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och Internationella fonden för jordbruksutveckling. WFP samarbetar med mer än 1000 nationella och internationella icke-statliga organisationer för att ge livsmedelsbistånd och ta itu med de underliggande orsakerna till svält.

 

Ingen hunger

Det globala målet för att avskaffa hunger innan 2030

Stöd oss

Ge pengar idag för att hjälpa WFP att nå de mest utsatta med livsnödvändig mat. WFP:s arbete är helt beroende av volontära donationer. 93% av alla bidrag går direkt till de som behöver det som mest. Varje donation gör skillnad, bara 400 kronor är tillräckligt för att ge ett barn mat i tre månader.